Høytidsgudstjeneste

 mai 16, 2018

Pinse? Frihelg med avslappende sommerdager eller Kirkens fødselsdag og det store vendepunktet for apostlene? Pinsedag skal vi bli bedre kjent med Den hellige ånd og hva Ånden kan gjøre i våre liv i dag. Hjertelig velkommen til gudstjeneste kl. 11.00

  • Arnfinn Løyning taler
  • Nattverd
  • Musikk v/ Bård Kristian Kylland (piano) og Runa Husøy (saxofon)
  • Bønn i kirken kl. 10.30