Høytidsgudstjeneste 1 påskedag kl.11.00.

 mars 25, 2021

“Jesus Kristus er oppstanden – JA – Han er sannelig oppstanden”

Bli med å feiere gudstjeneste fra Østre Frikirke. Pastor Arnfinn Løyning taler.

Gå til gudstjenesten her: https://www.youtube.com/channel/UCLTPp_7PbWsralN2Vg_2FjQ