Gudstjeneste 21. oktober

 oktober 4, 2018

“Ikke gjør som mora de sier” – dette er en kjent strofe fra en barnesang. Bibelen, nærmere bestemt Salomos Ordspråk forteller oss noe annet. Guds ord og Guds vilje er levende og aktuell. Vi skal få høre om Guds ord som frigjør og forplikter. Arnfinn Løyning taler over teksten i Ordsp. 6,20-23a. Velkommen til gudstjeneste!

  • Sang av Gospelfabrikken
  • Søndagsskole
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl.10.30
  • Menighetsmøte etter gudstjenesten.