Gudstjeneste 26. november

 oktober 19, 2017

Velkommen til gudstjeneste siste søndag i kirkeåret. Johan Valen-Sendstad taler ut i fra teksten i fra Matteus 25:31-46.

  • Bønn i kirken 10.30
  • Søndagsskole
  • Kirkekaffe

 

Spørsmål til samtale

  1. Når dere leser og hører denne teksten, kjenner dere frykt og uro eller får dere håp?
  2. Hvem er ”disse mine minste brødre”?
  3. Det er mange flokker i dag av kristne og ikke-kristne. Men Jesus deler de bare i 2 flokker. Hva betyr det for dere?
  4. Hvorfor tror dere det tales så lite om dommens dag  og oppstandelsen fra de døde?
  5. Del med hverandre hvordan dere kan gjøre gode gjerninger slik det er beskrevet i dagens tekst. Har svarene dere kom fram til noen likhetspunkter – ulikheter ? Hvorfor ?
  6. Hva legger dere i begrepet ”Frelst av nåde, dømt etter våre gjerninger”?