Gudstjeneste på YouTube søndag 17. januar kl.11.00.

 januar 12, 2021

Vi fortsetter taleserien om Bærekraftig liv. David Fjeldskår taler over temaet “Ord til tro” og tar utgangspunkt i Jesaia 40,3-11. David skal snakke om hvordan vi som kirke og disipler av Jesus har det samme oppdraget som døperen Johannes, nemlig å være med å rydde vei for Herren, slik at Han kan komme og sette mennesker fri.
David taler videre om kontrasten som tegnes i versene, hvor menneskets troskap er som blomsten som visner, mens Guds ord og Hans troskap står fast til evig tid. Dette var ment å gi israelittene ord til tro i deres vanskelige situasjon, og det taler også til oss i den situasjonen vi er i.

Det blir og nattverd denne søndagen. Velkommen til å feire gudstjente sammen med oss.

Nattverdfeiring i hjemmekirken

Følg med på gudstjenesten her søndag kl.11.00: https://www.youtube.com/channel/UCLTPp_7PbWsralN2Vg_2FjQ