Allehelgensdag

 oktober 31, 2018

Velkommen til gudstjeneste i Østre – Allehelgensdag kl. 11.00. Anne Mari Topland, pastor i Arendal og nestleder i synodestyret taler ut i fra Matteus 5:13-16 hvor Jesus blant annet sier: Dere er jordens salt! Dere er verdens lys!

  • Bønn i kirkestua 10.30
  • Musikk v/ Mathias Kråkenes
  • Sang v/ Lena Gusland
  • Nattverd
  • Kirkekaffe

I Det gamle testamentet er døden en håndfast realitet. Det er den også i Det nye testamentet, men ved Jesu oppstandelse fra de døde brytes dødens makt. Derfor har vi som kristne tillit til at døden er overvunnet.

Det betyr ikke at vi ikke skal dø, og det fjerner absolutt ikke smerten når vi opplever at en av våre nærmeste dør. Men kristendommen forkynner håpet om og troen på at man også som død er levende for Gud. Dette er ikke en form for sjelevandring eller reinkarnasjon, men derimot tro på og håp om at Gud samler de døde hos seg til evig liv.

På Allehelgensdag minnes vi de som har fullført livs- og trosløpet. I Østre denne søndagen leser vi opp menighetens døde det siste året. Vi sier takk til Gud for dem som har gjort livet vårt rikere samtidig som vi ber om hjelp i sorgen.