Gudstjeneste

 september 27, 2018

Jesus tar ordet på tempelplassen. Han snakker med autoritet og myndighet. «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.” Søndagens korte prekentekst er langt fra tom for innhold. Den er ladd! Søndag er det Johan Valen-Sendstad som taler. Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Østre kl. 11.00.

  • Musikk v/praksisstudent Mathias Kråkenes
  • Søndagsskole – Bølgen
  • Nattverd
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl. 10.30