Gudstjeneste

 september 20, 2018

Velkommen til gudstjeneste søndag 23. september kl. 11.00. I og med at Camp Færder ble avlyst samles vi til gudstjeneste med tema: Sammen i tjeneste! Arnfinn Løyning taler over teksten i fra Paulus brev til romerne 15:25-33.

  • Søndagsskole
  • Musikk v/ Aleksander Lorentzen
  • Kirkekaffe