Gudstjeneste 8. september

 august 29, 2019

Dette kirkeåret har vi en taleserie gående i Østre; Oppover, innover, utover. Målet med denne taleserien er å peke på det livet Jesus levde:

  • Oppover i relasjon til Gud
  • Innover i relasjon med sine disipler
  • Utover i relasjon med folket, hvor noen søkte ham og andre forfulgte ham

Søndag blir en såkalt Innover-gudstjeneste, med tema “Oppglød hverandre til kjærlighet og gode gjerninger”. Silje Løyning og Johan Valen-Sendstad leder oss gjennom gudstjenesten.

  • Jens Petter Jørgensen taler
  • Musikk ved team 1 og Marius Klevstad med band
  • Bønnevandring
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl.10.30

Vel møtt i Østre kl.11.00 !