Gudstjeneste – Påskevandring – Årsmøte

 april 5, 2018

Førstkommende søndag 8. april kl. 11.00 blir det påskevandring for store og for små i gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen til å sanse påskens hendelser og budskap.

Etter gudstjeneste og kirkelunsj (ca. 12.30) gjøres det klart for menighetens årsmøte.

Saksliste:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Orienteringssaker
  4. Valg

Forvaltningsdiakon:

Bjørn Mork har fullført tjenesteperiode på 3 år.

Innstilling: Bjørn Mork gjenvelges for en ny periode på 3 år.

Revisor: Terje Solberg og Stig Alve har vært menighetens revisorer for 2017.

Innstilling: Terje Solberg og Stig Alve gjenvelges som menighetens revisorer for 2018.

 

5. Veien videre

6.Eventuelt