Gudstjeneste 6. mai

 april 26, 2018

” Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper” slik lyder første del av vår trosbekjennelse. Nå i mai skal vi ha en prekenserie om Treenigheten. Nå førstkommende søndag vil pastor Arnfinn Løyning se nærmere på første del som omhandler Faderen. Velkommen til gudstjeneste!

  • Pastor Arnfinn Løyning taler
  • Sang og musikk ved Lena Gusland og band ledet av Hans Erling Klevstad
  • Nattverd
  • Søndagsskole
  • Bønn i kirken kl. 10.30
  • Kirkemiddag – voksne kr. 80,-(barn under 12 år gratis)