Gudstjeneste 5. september

 september 2, 2021

Vi fortsetter taleserien «Menigheten – vårt hjem», og pastor Jarle Skullerud underviser ut fra Joh 15 og overskriften «Liten dugnad i huset før kvelds?!»

Her vil vi få høre mer om hva det innebærer å være en del av Jesu kirke, hvilke oppgaver Jesus gir sine disipler og hvordan vi kan tjene som fellesskap.

Barnekirken starter opp igjen og der blir det åpningsfest. Velkommen til gudstjeneste med nattverd.

  • Bønn kl.10.30
  • Kirkekaffe utenfor kirken
  • Vær tidlig ute grunnet registrering og plassering.