Gudstjeneste 5. mai

 mai 2, 2019

Velkommen til gudstjeneste med temaet – Trosbekjennelsen. Kan trosbekjennelsen være til glede, liv og jubel? Angår trosbekjennelsen mitt liv og kan den være til hjelp for mitt trosliv? Disse og flere spørsmål vil vi se nærmere på i løpet av gudstjenesten.

Dette blir en festdag hvor vi skal innsette to nye diakoner og vi vil også ønske velkommen til flere nye medlemmer.

  • Arnfinn Løyning
  • Sang ved Mirjam Barlup
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl.10.30