Gudstjeneste 15. april

 april 5, 2018

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste kl.11.00. Pastor Arnfinn Løyning taler over  temaet “Vi er kalt til å dele evangeliet”.

“Da trådte Jesus fram og talte til dem: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” Matteus 28.18-20.

  • Musikk ved Kim Fredrik Andersen.
  • Bønn kl.10.30.
  • Kirkekaffe.
  • Misjonale menighet samling etter gudstjenesten.