Gudstjeneste 25. november

 november 21, 2018

Velkommen til gudstjeneste siste søndag i  dette kirkeåret. Hva vil Gud bruke oss til? Hvordan la seg lede, lytte, be og mot til å handle? Dette er noe av det Fribu arbeider Oskar Hadeland vil tale om denne søndagen. Søndagens tekst er hentet fra Matteus 25,1-13.

  • Sang ved Gospelfabrikken
  • Søndagsskolen Bølgen
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl.10.30
  • Menighetsmøte etter kirkekaffen – se egen sak