Gudstjeneste 24. november

 november 21, 2019

Til søndag avsluttes prekenserien OPPOVER-INNOVER-UTOVER slik som vi alltid avslutter en gudstjeneste; med Herrens velsignelse. David Fjeldskår skal snakke om at vi har fått del i den største velsignelsen gjennom Jesus, og at vi som disipler er kalt til å velsigne hverandre og vår neste.

Musikk v/ Kim Fredrik Andersen

Nattverd

Kirkekaffe