Gudstjeneste 22. april

 april 19, 2018

Velkommen til gudstjeneste, søndag kl. 11.00. Denne søndagen starter vi opp 2 om teksten hvor vi utfordringer to i menigheten til å dele tanker og refleksjoner rundt søndagens tekst. Denne søndagen er det Lena Gusland og Trond Løfgren som skal ta for seg teksten i fra Johannes 13:30-35.

  • Bønn i kirken 10.30
  • Sang og musikk v/Gospelfabrikken
  • Nattverd
  • Kirkekaffe