Gudstjeneste 20.8

 august 17, 2017

Velkommen til gudstjeneste i Oslo Østre Frikirke. Pastor Johan Valen-Sendstad taler over teksten i fra Matteus 23:37-39.Musikk ved Kim Fredrik Andersen og tidligere musikkarbeider Joakim Hansen Solbakken.

  • Bønn i kirkestua kl. 10.30
  • Bønnevandring
  • Kirkekaffe