Gudstjeneste 19. mai

 mai 16, 2019

Vi ønsker velkommen til søndagens gudstjeneste kl.11.00. Temaet for denne søndagen er: “Sendt til å møte andres behov”. “For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst og dere ga meg drikke; jeg var fremmed og dere tok i mot meg….“(Matteus 25, 35-40 og 45). Vi får besøk av Sverre Vik fra Misjonsalliansen som taler over temaet.

  • Bønn kl.10.30
  • Kirkekaffe bak i kirken