Gudstjeneste 16. januar 11:00

 januar 14, 2022

Vi kan endelig invitere hele menighet til fysisk oppmøte på gudstjeneste i Østre.

Denne søndagen starter vi en ny taleserie, kongen befaler. Gjennom taleserien skal vi se nærmere på de ti bud.

Har disse gamle budene noen relevans for oss mennesker i 2022? Enda mer spisset, gjelder disse budene egentlig oss i dag? Var ikke budene bare for jødene som levde i det vi kaller den gamle pakten?