Gudstjeneste 24. mars

 mars 21, 2019

Hva sier Jesus om bordfellesskapet? Hva sier bordfellesskapet om Jesus? Og hvilken plass har bordfellesskapet i det å dele evangeliet? Pastor Johan taler om dette førstkommende søndag. Og det er flere tekster i fra Lukasevangeliet som skal gi oss svarene –

  • Jesu lignelse om Det store gjestebudet – Lukas 14:15-24
  • Fortellingen om Jesus som kaller Levi til disippel – Lukas 5:27-32
  • Oppfordringen Jesus gir sine disipler når han sender dem ut to og to – Lukas 10:1-9

Alle tekstene tekstene finner vi i Lukas – en bok hvor Jesus stadig er på vei fra et bordfellesskap til et annet.

  • Nattverd
  • Bønn i kirken 10.30
  • Kirkekaffe
  • Musikk og sang v/ Sebastian Hågensen
  • (Gudstjenesten starter 11.00)

Vel møtt til Oslo Østre Frikirke