Gudstjeneste 13. mai

 mai 8, 2018

2. søndag i mai er i Østre synonymt med konfirmasjonssøndag. En høytidsdag som markerer kirkens rolle i trosopplæringen. I år har vi ingen konfirmanter men gudstjenesten vil likevel løfte opp det ansvaret vi som menighet tar på oss. Utgangspunktet for søndagens preken er 2. trosartikkel i Den apostolisk trosbekjennelse:

“Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.”

  • Johan Valen-Sendstad taler
  • Musikk v/ Kim Fredrik Andersen
  • Kirkekaffe
  • Bønn i kirken kl. 10.30

Velkommen til gudstjeneste kl. 11.00