Gudstjeneste 13. januar

 januar 10, 2019

Guds menighet er jordens største under, synger vi i Ronald fangens salme. Stemmer det? Hva gjør det kristne fellesskapet så unikt og annerledes enn alle ander fellesskap? Hva er hemmeligheten? Velkommen til gudstjeneste og velkommen til å ta del i fellesskapet.

  • Arnfinn Løyning.
  • Aleksander Lorentzen.
  • Søndagsskole.
  • Kirkekaffe.
  • Bønn kl.10.30.