Gudstjeneste

 mars 7, 2019

Søndag 10 mars feirer vi gudstjeneste med temaet: “Bekjenn syndene for hverandre”, et aktuelt tema i starten av fastetiden. Hva er synd? Hva gjør synden i ditt og mitt liv, og i fellesskapet?

Vi trenger da å høre om hvilke frigjøringskrefter som finnes i Guds agape og tilgivelse. Velkommen til gudstjeneste kl.11.00.

  • Nattverd
  • Arnfinn Løyning
  • Musikk ved Aleksander Lorentzen
  • Kirkekaffe