Gudstjeneste 1. mars

 februar 27, 2020

Mannen som ble kalt av Gud til å bryte opp fra sitt hjemsted i det nåværende Irak. I tro og tillit til Gud dro de ut på en lang reise mot et ukjent land. Abraham, eller Abram som han først ble kalt, stolte på Guds kall. Satte sin lit til Gud og trodde løftene han fikk om at Gud ville være med han, bevare han og velsigne han. 

I NT er Abraham et forbilde og en modell for oss i forhold til å være lydige mot Guds kall. Et forbilde som stolte på Guds løfter. Han hadde en trygg tro på Gud og en tillit til at Gud ville velsigne ham rikelig. I denne taleserien vil bli godt kjent med Abraham og vi skal gjennom de anbefalte lesetekstene følge store deler av Abrahams liv.Vi anbefaler menigheten å lese fortellingen om Abraham gjennom denne fastetiden. 

Denne søndagen taler David Fjeldskår om Abrahams kall. Velkommen til gudstjeneste kl.11.00.

  • Dåp
  • Barnekirke
  • Gospelfabrikken
  • Medlemsopptakelse
  • Kirkekaffe
  • Bønn kl.10.30.