Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om man kan være med i Oslo Østre Frikirke uten å betale en eneste krone, er det hva menighetens aktive gir som avgjør hva vi kan gjøre og være.

I Østre kan du være med å støtte menighetens arbeid økonomisk på ulike måter:

  • Bli fastgiver. Send en e-post, med ditt månedlige beløp, til trondhj@gmail.com

  • Enkeltstående og/eller faste gaver overføres til kontonummer: 8220.02.86452

  • Gi via Vipps. Menighetens Vipps-nummer er: 19376

  • Kollekt under søndagens gudstjeneste. (Kontanter, bankkort, Vipps)

Våren 2016 ble det lansert en giverkampanje i menigheten. Vi stilte spørsmålet: Har du et avklart forhold til din givertjeneste? Vi ønsket med dette å bevisstgjøre oss selv på vår holdning til hvor mye vi gir i forhold til hvor mye vi har.

givertjeneste“Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver” 2. Kor 9.7