Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om man kan være med i Oslo Østre Frikirke uten å betale en eneste krone, er det hva menighetens aktive gir som avgjør hva vi kan gjøre og være.

I Østre kan du være med å støtte menighetens arbeid økonomisk på ulike måter:

  • Bli fastgiver. Send en e-post, med ditt månedlige beløp, givertjeneste.ostrefrikirke@frikirken.no
  • Enkeltstående og/eller faste gaver overføres til kontonummer: 8220.02.86452
  • Gi via Vipps. Menighetens Vipps-nummer er: 19376
  • Kollekt under søndagens gudstjeneste. (Kontanter, bankkort, Vipps)

Har du et avklart forhold til din givertjeneste?

givertjeneste"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" 2. Kor 9.7