en søndag om å gå i tro…

 november 7, 2018

Hva vil det si å gå i tro?  Disippelen Peter gjorde det en gang i tiden… han gikk at på til på vannet. Hva fikk Peter til å kaste seg over båtripa, glemme alle naturlover å gå Jesus i møte?

Spørsmålene er et godt utgangspunktet for søndagens tale av pastor Johan Valen-Sendstad. Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Oslo Østre Frikirke kl. 11.00

  • Søndagsskolen – Bølgen
  • Bønn i kirken 10.30
  • Vest synger
  • Musikk v/ Hans Erling Klevstad