Camp Østre 6-8 september

 juni 20, 2019

Vi inviterer igjen til Camp Østre og en inspirerende helg for hele menighetsfamilien.

  • Fredag kl.19.30. Frik Oslo inviterer til samlingen “Generasjonene sammen”. Oskar Hadeland taler. Frik bandet. Kafe.
  • Lørdag kl.12.00. Friluftskonsert på Elgsletta med Oslo Soul children og Samuel Ditta. Bydelsløpet. Grillen er varm. Appeller ved 6 av byens politiske partier. Hva har de på agendaen for vårt nabolag?
  • Lørdag kl.19.00. Lovsangskveld. Nattverd. Jens Petter Jørgensen taler. Aleksander Lorentzen med band.
  • Søndag kl.11.00. Gudstjeneste. Jens Petter Jørgensen.