Camp Østre 6-8 september

 juni 20, 2019

Vi inviterer igjen til Camp Østre. Denne gangen slipper vi å pakke med oss toalettsakene. Vi holder oss i i kirken og i nabolaget. Sett av helgen til en inspirerende helg for hele menighetsfamilien.

  • Fredag kl.19.30. Frik Oslo inviterer til samlingen “Generasjonene sammen”. David Fjeldskår taler. Frik bandet.
  • Lørdag kl.12.00. Friluftskonsert på Elgsletta med Oslo Soul children og Samuel Ditta. Bydelsløpet. Grilling og lek.
  • Lørdag kl.19.00. Lovsangskveld. Jens Petter Jørgensen taler. Aleksander Lorentzen med band.
  • Søndag kl.11.00. Gudstjeneste. Jens Petter Jørgensen. Reflex.