Bygge for fremtiden

 oktober 19, 2017

 Hva er dine drømmer for Oslo Østre Frikirke fremover?

Hvordan bør kirkebygget se ut for kommende generasjoner?

Hva blir viktig for de neste 60 årene?

 

Alle (uavhengig av medlemskap) er hjertelig velkommen til:

Bygge for fremtiden – et møte om menigheten

Når?                    Torsdag 16. november, kl. 18.30-21.00

Hvor?                  Den kjelleren som ble gravd ut på midten av 50-tallet, også kjent som kirkestua.

Servering?         Frukt og snacks

 

Fullstendig invitasjon finner du her:

Invitasjon til møte om menighet – Bygge for fremtiden