Bygge for fremtiden

 januar 17, 2018

Torsdag, 1. Februar, kl. 19.00 følger vi opp det viktige dialogmøte angående oppussing av kirken. Bygge for fremtiden ønskes å være en sunn arena for dialog, hvor Østres medlemmer og engasjerte får lufte tanker og refleksjoner rundt menighetens fremtid. I november stilte vi spørsmålene:

Hva er dine drømmer for Oslo Østre Frikirke fremover?

Hvordan bør kirkebygget se ut for kommende generasjoner?

Hva blir viktig for de neste 60 årene?

Ledelsen ønsker også denne torsdagskvelden å gi deg mulighet til å svare på disse spørsmålene eller dele andre synspunkter rundt Østres vei videre.

Innhold

  • Åpning v/ Johan Valen-Sendstad
  • Tilbakeblikk på 1. samling, 16. november
  • Samtale i grupper
  • Diskusjon i plenum