Bønn for Oslo

 januar 10, 2018

Bønn for Oslo er en årlig begivenhet og samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med et hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår, og arrangementet avsluttes med gudstjeneste i Oslo Domkirke.

ONSDAG

kl 1900: Åpningsmøte. Storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.
Ketil Fagervik, pastor i Misjonskirken Majorstua, taler.

kl 2130: Tidebønn

TORSDAG – FREDAG

kl 0800: Tidebønn

kl 0830: Morgengjest Torsdag –  Ronny Deila, VIF-trener. Fredag: Marianne Brogen, ordfører i Oslo og Johan H. Fredriksen, finansmann

kl 0900: Ledet bønn vi ber for byen og ulike temaer ut i fra morgengjestens innspill og det som ligger oss på hjertet

kl 1030: Lovsang – ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1200: Tidebønn og stille bønn

kl 1300: Lovsang – ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1500: Ledet bønn vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 1700 – 1800: Seminar om bønn –  undervisning om ulike sider av bønn.
Torsdag: Undervisning av Mac Pier. Se bio lenger ned.
Fredag: Bjørn Olav Hansen. Hansen er en av initiativtagerne til Nasjonalt bønneråd, leder for Baptistenes Bønnenettverk og medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Han har skrevet flere bøker om bønn og holder bønneseminarer i ulike kirkesamfunn. (blogg)

kl 1815: Tidebønn med nattverd

kl 1900: Kveldsmøte  dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.
Torsdag: Mac Pier taler, leder av New York Leadership Center. Mer info lenger ned.
Fredag: Andreas Hegertun taler, pastor i Filadelfiakirken

kl 2130: Tidebønn

LØRDAG

kl 09.00: Tidebønn

kl 09.00: Stille bønn i bønnehuset

kl 10.00: Morgengjest – Sissel Gran, Psykolog, forfatter og samlivsterapeut.

kl 10.30: Ledet bønn

kl 12.00: Bønnevandringer i alle bydeler i Oslo, oppmøte lokalt. Mer info kommer.

kl 1700: Bønneskole – undervisning om ulike sider av bønn.
Aslak Rønneseth og Ole Petter Erlandsen, Oslo Vineyard

kl 18.15: Tidebønn med nattverd

kl 19.00: Kveldsmøte – dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.
Tale ved Silje Kvamme Bjørndal, United Oslo

SØNDAG

kl 11.00: Festgudstjeneste i Domkirken

Preken ved Vegard Husby, prest i Storsalen. Forøvrig deltar biskop Kari Veiteberg, biskop Bernt Eidsvig, Erik Andreassen og flere av byens pastorer. Lars Berg leder musikken, og har med seg Domorganist Kåre Nordstoga, Frelsesarmeens hornorkester, Kristine Minde, David André Østby m.fl.