Vi avlyser gudstjenester og annen aktivitet i kirken

 mars 5, 2020

Oslo Østre Menighet avlyser gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirken.

Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars til og med 26. mars. Dette innebærer blant annet at søndagens gudstjenester 15. og 22. mars blir avlyst. Menighetens årsmøte den 15. mars må utsettes, eller avvikles på annen måte. Ny informasjon vil komme fortløpende.

Koronaviruset sprer seg raskt i Norge. WHO og vårt lands fremste fagfolk kaller virusutbruddet for en pandemi. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret og velger derfor å avlyse alle arrangement for en periode fremover.

Menighetsrådet har nedsatt et kriseteam som håndterer menighetens bidrag inn i denne landsomfattende dugnaden. Kriseteamet består av: Lise Mette Jølstad, Trond Løfgren, Ole Angell og Arnfinn Løyning. I første fase leder Arnfinn Løyning dette arbeidet.

Det siste døgnet har rådene blitt Innskjerpet og tydeligere. I dag, den 12. mars kom en rekke omfattende restriksjoner som viser alvorlighetsgraden av pandemien. Både regjering, Folkehelseinstituttet og Oslos politiske ledelse har gitt klare råd og bestemmelser.

I skrivende stund kommer informasjon fra Folkehelseinstituttet som forespeiler oss at pandemien vil vare i flere måneder. Fremtiden er usikker og kriseteamet i Østre forsøke å fatte så kloke og relevante bestemmelser som mulig. Informasjon vil bli formidlet via menighetens hjemmesiden, Facebookside og i mail.

I denne krevende situasjonen vil vi gjerne understreke at vi ER kirke, selv om vi ikke kan gå TIL kirke. Det betyr at vi ønsker å finne andre kreative måter å «være sammen» på, selv om vi ikke kan møtes i de større fellesskap. Hva dette konkret kan bety, vil vi komme tilbake til. Vi vil også nevne hvor fint det kan være å bruke telefonen. Ring til andre i Østrefellesskapet, gjerne noen du ikke snakker så ofte med, snakk litt sammen, del litt av hverdagslivet, be gjerne en bønn for hverandre.

Vi vil oppfordre den enkelte til å bruke tiden godt. Vi er midt inne i fastetiden. I Østre vandrer vi sammen med Abraham. Vi vil anbefale å lese i historiene om Abraham i 1. Mosebok, 12-25 og lese hva det nye testamente sier om Abraham og hva det kan bety inn i vår situasjon. Spesielt finner vi avsnitt om Abraham både i Johannes 8, Romerne 4, Galaterne 3, Hebr 6 og 7 samt i Jakob 2.

I tillegg til gudstjenester i NRK, finnes det mange fine radiosendinger på kristne DAB kanaler. Mange menigheter legger også ut taler fra tidligere gudstjenester. Disse finnes på menighetenes hjemmesider.

Denne tiden er også en spesiell tid for å søke Gud i bønn. Vi fant en fin bønn på nynorsk som vi har oversatt til bokmål. Bruk den gjerne nå i denne tiden hvor vi ikke får oppleve fellesskapets rikdom ved å komme sammen.

Gode himmelske Far, det er vondt og forvirrende å oppleve denne influensaepidemien. Vi har aldri før opplevd noe liknende! Hold oss fast i en nøktern tillit til deg, så frykten ikke tar kreftene og motet fra oss.

Jesus vår Frelser, vær hos de som har blitt syke, ta vare på de som har fått påvist smitte, og hjelp de som er i karantene til å holde ut. La styresmaktene våre ta rette valg, og hjelp oss alle til å innrette oss slik i hverdagen at færrest mulig blir smittet.

Hellige Ånd vår Trøster, vær hos oss så vi ikke mister fellesskapet, gleden og tiltakslysten

Det ber vi deg om!

Amen.

 

Mvh

Menighetsrådets kriseteam i Oslo Østre

Lise Mette Jølstad, Trond Løfgren, Ole Angell og Arnfinn Løyning