Til høsten ønsker vi å etablere flere Disippelhus i byen. Hva er dette?

Overgangen til en ny fase kan være utfordrende; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Du er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye live skal se ut. Troen er sårbar i disse overgangene.

Tro er alltid knyttet til oss som enkeltmennesker, til fellesskapet og til oppdraget vårt. Vi tror at kunnskap og handling sammen er med å forme en integrert tro. En tro som følger med i ulike faser og overganger. Da blir troen mobil. Den flytter med deg.

Med Disippelhus ønsker Oslo Østre Frikirke å følge deg i denne prosessen. Vi vil investere i deg, dine gaver og dine evner. Vi tror på deg og vil støtte deg i ditt daglige disippelliv. Vi hjelper deg og de du bor med til å sammen sette fokus på Gud, menneskene rundt dere og tjene inn i en menighet.

I et Disippelhus ønsker vi at dere skal være tett på Jesus og tett på livet. En disippel er en etterfølger av Jesus. En som har Jesus som forbilde og som søker etter å bli mer lik ham. En disippel forholder seg til tre pulsslag i hverdagen:


Rytme

Gud hver dag: La nærhet til Jesus og bønn være en naturlig del av dagen din.

Hviletid: Skap pusterom i uka hvor du gir slipp på hverdagsstresset.


Fellesskap

Et lite fellesskap: del troen din, gler og utfordringer. Be sammen.

Et stort fellesskap: delta i kirkens liv – menighetsfellesskap. Gudstjenesten


Oppdrag

Bygg menighet: Bruk dine gaver til å bidra i menighetens arbeid.

Velsigne din neste: Invester i menneskene Gud har plassert i livet ditt.