Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid og det er kostbart. Men den forvandler.

  • Støperiet er et sted det er lett å ta med kirkefremmede, relasjoner skapes, troshistorier fortelles, Gud æres gjennom lovsang, Guds ord blir undervist tydelig, forståelig og blir personlig bearbeidet så hverdagen forandres.
  • Hensikten er å støpe unge voksne i Jesus bilde.

Støperiet har tatt en pause – men planen er å starte opp igjen. 

Informasjon kommer.