Søndagsskolen i Oslo Østre menighet består av Bølgen for barn i alder 4- 9 år og  Søndagsskolen Tweens for de mellom 10-14 år.

Søndagsskolen er med i starten av gudstjenesten før de går til sine grupper.

Vi har søndagskole de fleste søndager. Se informasjon om den enkelte gudstjeneste.

For å få støtte fra Fribu så er det flott om flest mulig betaler medlemskontigenten på kr. 50,-

Kontonummer 0540 0871 592, merk med barnets navn og fødselsdato.