I 2019 er det mulig å følge Østres podcast. Hver uke legges det ut en ny tale både på nettsiden og Itunes.