Det har skjedd mye i Østre siste året.
Gjennom gudstjenestene på nett har dere sett at kirkerommet og bønnerommet brukes aktivt til gudstjeneste.
Men det skjer også mye i selve kirkehuset. I fjor sommer ble gangen og toalettene i underetasjen pusset opp. I vinter er også trappen opp fra underetasjen til kirkesalen blitt pusset opp. Det har skjedd mye og det skal skje enda mere.

Derfor inviteres du til digitalt informasjonsmøte om oppussing onsdag 3.mars kl 19.00.

Møte blir på zoom.  Oslo Østre Frikirke ved Arnfinn Løyning inviterer til å delta på Zoom møte:   https://us02web.zoom.us/j/8029500579

På møte blir det gitt informasjon og det blir også anledning til å komme med spørsmål eller innspill.

Vel møtt!