Frikirkens verdensvide oppdrag

 

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger og har arbeid fordelt på Japan, Israel og flere steder i Midt-Østen, alle

i områder som regnes som unådde.

Noen av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjon gis via andre kanaler enn nett, først og fremst på samlinger i menighetene.

Bønnefolder for misjonen

Kontakter: Gro Løyning 97 72 11 73