I Østre har vi husfellesskap. Det er et mindre fellesskap (fra 4-12) som møtes i hjem, på café, i marka eller hvor enn det måtte passe, for å dele tro og tvil. Menighetens hovedsamling, gudstjenesten, gir ikke alltid rom for å sette ord på sin egen tro. Mange opplever det derfor godt å kunne være ærlig om sitt gudsforhold i et mindre fellesskap.

Menighetens husfellesskap har variasjon i både form og innhold, men essensen i hvert fellesskap er Bibel og bønn. Ofte inneholder samlingene et måltid i en eller annen form, fra Gjendekjeks og kaffe til middag.

Forslag til hvordan en kveld kan se ut:
18.00 Uformell start/måltid/runden (hva har skjedd siden sist?)
19.00 Bibel og samtale/dele troshistorie/undervisning
20.00 Bønn
20.30 Avslutning

Har du spørsmål eller ønsker å ta del i et slikt fellesskap? Ta kontakt med:

Pastor Arnfinn Løyning

E-post: arnfinn.loyning@frikirken.no