Hva er Gudstjeneste?

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og feires hver søndag kl. 11.00.

I Bibelen står det: Tjen Herren! Dette innebærer at hele vårt liv skal være en gudstjeneste. Men Jesu disipler kan ikke tjene Herren uten at de kommer sammen i hans navn; for å høre Guds ord, be, takke, lovprise og feire nattverd.

Menighetens gudstjeneste har to retninger; Guds kjærlighetshandling og vår  takknemlighetshandling. Gud taler til oss i ord og sakramenter (nådemidler), og vi får svare ham i overgivelse, bønn og bekjennelse, lovsang og ofring av gaver til kirke og misjon.

De fleste kirkesamfunn holder søndagen, Jesu oppstandelsesdag, som sin helligdag. Søndagen, ukens første dag, markeres som “Herrens dag”, den ukentlige påskedag der Kristus feires av de troende. Det er også tradisjon for å se på søndagen som “den åttende dagen” og dermed tydeliggjøre et eskatologisk perspektiv, oppstandelsen, der alt blir nytt.

Ønsker du info om menighetens ukentlige gudstjenester? Send en epost til oslo-ostre@frikirken.no