Formiddagstreff har samlinger hver 2. tirsdag i måneden fra 1200 til 1400. På hvert møte har vi besøk av foredragsholder/kåsør med spennende temaer fra kirkeliv, misjon og samfunnsliv. (Se kalenderen) Vårsemesteret avsluttes alltid med en dagstur.

Alle ”godt voksne” er hjertelig velkommen!

Kontaktperson: Solveig Mattland Lund tlf 995 46 664

Denne høsten avholdes ikke ordinære samlinger.

Det inviteres til en samling tirsdag 8. september kl. 12-14. Påmelding til Lise Mette på mobil 90153467 innen torsdag 3. september kl.12.00.