Formiddagstreff har samlinger hver 2. tirsdag i januar, mars og mai fra 1200 til 1400. På hvert møte har vi besøk av foredragsholder/kåsør med spennende temaer fra kirkeliv, misjon og samfunnsliv. (Se kalenderen) Vårsemesteret avsluttes alltid med en dagstur.

Alle ”godt voksne” er hjertelig velkommen!