I Bibelen knyttes det store løfter til bønn. Bønn vender våre tanker og vårt sinn til Gud.

«Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker.» 1.Tim. 2,1

I Østre holdes det faste bønnemøter før gudstjenesten hver søndag formiddag, kl. 10.30. Denne lille samlingen er en velsignet god start på søndagen, som vi anbefaler flere å få med seg. Bønn og forbønn har en viktig plass i selve gudstjenesten. Bruken av bønnekrukke og bønneskål viser et stort behov for forbønn.

Bønneringen samles hver onsdag kl. 11.00. En trofast gruppe ber for menigheten, for hverandre og enkeltmennesker som trenger det. Bli gjerne med hvis du kan. Ta med matpakke til lunsj.

Morgenbønn torsdag kl.07.00 – 07.30. Vi har startet opp bønnmøte på morgenen slik at det gis mulighet til å møtes i bønn før jobb. Det er viktig for menigheten og arbeidet vårt at vi har flere aktive bønneceller. Ta med matpakke så spiser vi frokost sammen etter samlingen.

En bønnelenke er i beredskap, klar til å be for dem som melder inn behov for forbønn. Bønnelenka er aktiv og i beredskap. Vi oppfordrer flere til å bli med i bønnelenken og til melde inn bønnebehov. Kontaktperson Borgar Jølstad – mob: 900 51 686.