Vi kan ikke samles til bønn i disse dager, men vi kan be hver for oss, sammen med familien eller med noen på telefon, facetime osv. Her kan du sende inn et bønneemne hvis du ønsker at noen flere ber sammen med deg.

I Bibelen knyttes det store løfter til bønn. Bønn vender våre tanker og vårt sinn til Gud.

«Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker.» 1.Tim. 2,1

I Østre holdes det faste bønnemøter før gudstjenesten hver søndag formiddag, kl. 10.30. Denne lille samlingen er en velsignet god start på søndagen, som vi anbefaler flere å få med seg. Bønn og forbønn har en viktig plass i selve gudstjenesten. Bruken av bønnekrukke og bønneskål viser et stort behov for forbønn. Vi har startet opp bønnmøte på morgenen slik at det gis mulighet til å møtes i bønn før jobb, og denne våren starter vi også opp med kveldsbønn annenhver tirsdag. Det er viktig for menigheten og arbeidet vårt at vi har flere aktive bønneceller.

Bønneringen samles hver onsdag kl. 11.00. Bli gjerne med hvis du kan. Ta med matpakke til lunsj.

Morgenbønn torsdag kl.07.00 – 07.30.  Ta med matpakke så spiser vi frokost sammen etter samlingen.

Kveldsbønn annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 19.00-19.30. Bønn og lovsang.

Bønnelenken er i beredskap og klar til å be for dem som melder inn behov for forbønn. Bønnelenken er aktiv og i beredskap. Vi oppfordrer flere til å bli med i bønnelenken og til melde inn bønnebehov. Kontaktperson Borgar Jølstad – mob: 900 51 686.

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er opptatt av. Bønnefolder for vår og sommer 2020 er klar.

Misjonens bønnefolder