4. søndag i fastetiden

 februar 20, 2018

Velkommen til gudstjeneste, 11. mars, kl. 11.00. Temaet for søndagen er Guds hjerte. Pastor Arnfinn Løyning taler ut i fra teksten i fra Johannes 3,11-16.

Hvordan er Guds hjerte? Kan vi finne ut hva som er i Guds hjerte? Søndag hører vi om kopperslangen som Moses løftet opp i ørkenen. På samme måte ble Jesus løftet opp på et kors for å vise oss Guds hjerte for oss. Kom å hør fortsettelsen.

  • Bønn i kirken 10.30

  • Sang og musikk ved Nicoline Angell og Kim Fredrik Andersen

  • Kirkelunsj med tomatsuppe