Husfellesskap 2019

 januar 3, 2019

I 2019 ønsker vi å tilby et felles opplegg for menighetens husfellesskap, som alle våre husfellesskap kan koble seg på. Dette er et opplegg som søker å ivareta tre sentrale dimensjoner i troslivet.

  • Relasjonen til Gud – oppover
  • Relasjonen til hverandre – innover
  • Relasjonen til de som står i våre nettverk utenfor kirken – utover.

Tematikken over vil være utgangspunktet for gudstjenestene i kalenderåret 2019, hvor vi veksler mellom opp, inn og ut-fokus. Materialet til samtalen i husfellesskapene vil publiseres på menighetens nettside og deles ut ved infobordet bak i kirkesalen i etterkant av hver gudstjeneste.

Søndagens tale (podcast)

vil publiseres på menighetens Facebook- og nettside ukentlig – hver søndag. I tillegg vil spørsmål og utfordringer publiseres i de samme kanalene etter hver gudstjeneste med Ut-fokus. Det blir med andre ord mulig å holde seg oppdatert, selv om man ikke skulle ha anledning til å delta på alle søndagens gudstjenester.