1. Desember kl. 11.00

 november 29, 2019

Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i advent – 1. desember kl. 11.00. Avtroppende pastor Johan Valen-Sendstad taler over Jesu inntog i Jerusalem (Matteus 21:1-11). Det blir markering av Johans avslutning under kirkekaffen.

  • Musikk v/ Aleksander Lorentzen, Marius Klevstad, Andreas Stakkeland og Martin Ulltang
  • Nattverd
  • Kirkekaffe

Vel møtt!