Sann og falsk visdom – 5/6

 Mars 11, 2015
Jakobs snakker i vers 13-18 om to typer visdom:

a) Visdommen som kommer fra Gud, som viser seg i et rett liv, tålmodighet, renhet, fred, forsonlighet, barmhjertighet.

b) Visdommen som er fra denne verden, som viser seg særlig i bitterhet, selvhevdelse og misunnelse.
Spørsmål til samtale
1. Bruk 5 minutter til å lese Jak 3,13-18 sammen eller hver for dere. Fortell
hver andre etter tur hva dere særlig har lagt merke til under lesningen.
2. Hva slags forhold har dere til begrepet visdom? Er det et begrep dere benytter?
3. Har du noen blant venner eller i familien som du ser på som vis? Begrunn hvorfor du opplever dem slik? Er det fellesnevnere og/eller ulikheter mellom hva du og Jakob karakteriserer som visdom? (Se listen under)
4. Hvilke av Jakobs karakteristikker av visdommen ser du i ditt daglige liv? Hvilke savner du?
Noen kommentarer
(13) Jakob fortsetter å peke på at troen skal vise seg i praksis. Visdom og forstand er noe som viser seg i ydmyke gjerninger. Dermed skiller han visdom fra kunnskap.
(14-15) Misunnelse og selvhevdelse som Jakob karakteriserer som demoniske gir lite rom i hjerte til sannheten og visdommen fra Gud.
(16) Et liv preget av sammenligning, misunnelse og et jag etter selvhevdelse vil føre til kaos.
(17) Jakob karakteriserer trekkene ved visdommen fra Gud. Den er:
1. Ren
2. Fredselskende
3. Forsonlig
4. Føyelig
5. Barmhjertig
6. Upartisk
7. Uten hykleri
(18) Jakob beskriver rettferdigheten som en frukt som blir sådd i fred. Den vil ikke være konstant, men vokse i volum. Rettferdigheten vil vokse for den som selv er med og skaper fred.