Ord setter spor! 4/6

 Mars 4, 2015

Dette studiemateriellet er utarbeidet av Gunnar Elstad og tar utgangspunkt i Jakobs brev 4:1-12.

Innledning

Jakob er opptatt av at vi skal være forsiktig med hva vi sier. Han bruker hele 27 vers til å snakke om tungens synder (1,19-20 og 26; 4,11-12; 5,9). Det er beklagelig når det ikke er samsvar mellom det vi sier og det vi gjør (2,15-16). Ord kan også røpe at vi har et lite kristelig sinnelag (2,2-4; 4,13-17). Da Gud gav oss talens bruk, gav han oss noe verdifullt. Med ordene våre kan vi lovprise Gud og tale om ham, vi kan oppmuntre vår neste, vi kan kommunisere klart og entydig. Men ord kan også ramme og skade. «Tankeløs tale stikker som sverd» (Ordsp 12,18). Det engelske ordtaket «Stokk og stein kan knuse bein, men ord kan aldri skade» er løgn.

Spørsmål til samtale

1. Bruk 5 minutter til å lese Jakob 3,1-12 sammen eller hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere har lagt merke til under lesningen.

2. Har dere noen eksempler på at baktalelse har skadet mennesker og gjort livet vanskelig for dem? Hvilke mennesker er det vi særlig blir fristet til å baktale? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å slutte å baktale?

3. I hvilke sammenhenger blir vi fristet til å lyve? Går det virkelig an å si den absolutte sannhet i enhver situasjon?

4. Bibelen oppfordrer oss til å bruke tungen til å lovprise Gud og tale vel om hverandre. Hvorfor er dette så vanskelig for oss? Hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre til å komme i gang?

 

Kort tekstgjennomgang

(1) Jakob starter med å advare mot å bli forkynner eller lærer. Det er ikke så lett å forkynne og lære rett.

(2) De vanligste syndene er de vi gjør med tungen, det er bare de som er fullkomne – og hvem er det? – som ikke gjør slike synder.

(3-6) Et bissel, et ror og en liten ild brukes som bilde på at tilsynelatende små og ubetydelige ting kan ha en veldig makt. Tunga er bare et lite lem, men den kan sette i gang katastrofer. Tungen skryter og er stolt. Den er «en verden av ondskap» («Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen» Matt 12,34).

(7-8) Vi kan temme alle slags dyr, men tungen vår makter vi som regel ikke å temme.

(8-12) Tungen avslører oss som splittede mennesker. Vi kan lovprise Gud og samtidig snakke nedsettende om mennesker som er skapt i Guds bilde. Dette er unaturlig! Jakobs tanker er helt i tråd med viktige ord av Jesus om et godt tre som bærer bare gode frukter (Matt 12,33.36). Tungen vår blir lett som ormens tunge; den sprer gift.