Gudstjeneste 10 juni kl.11.00.

 April 24, 2018

Denne søndagen for vi høre om hvordan Jesus valgte ut noen av sine disipler. Disiplene ble kalt på forskjellige måter; «Kom og se», «Følg meg, «…… Denne søndagen taler Trond Løfgren over denne teksten fra Joh 1,35-51.

  • Det blir nattverd
  • Sang og musikk ved Petter Jølstad og Sverre Undheim
  • Bønn kl.10.30
  • Kirkekaffe

Velkommen til gudstjeneste!