Suppe for 7 er for deg som kunne ha lyst til å bli bedre kjent med andre mennesker i Østre Frikirke. ”Suppe for 7” betyr at 7 personer i løpet av en periode på 7 uker kommer sammen for å ha fellesskap og spise suppe sammen. Deretter settes nye grupper sammen, som møtes på samme måte, og slik kan varme og gode relasjoner bygges.