Frikirkens misjonsarbeid

Frikirkens misjonsarbeid er satsing overfor folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2016 hadde Frikirkens misjonsarbeid 100-årsjubileum. Da ble det feiret at det var 100 år siden pionermisjonærene Anna og Ole A. Sommernes startet arbeid i Ankang i Kina.

I 2017 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Mali, Israel og flere steder i Midtøsten. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

Vår menighet har spesielt bønneansvar for arbeidet i:

  • Japan (Ruth Kari og Knut Ola Topland)
  • Israel
  • Et sted i Midtøsten
  • Sat7

Ordningen i kirkesamfunnet er at det overføres et beløp pr medlem fra menighetens budsjett til vårt felles misjonsarbeid. Vi har en misjonssøndag i november hvert år for å samle inn midler til misjonen.

For mer informasjon: se www.frikirken.no 

I tillegg ber vi for våre kontaktmisjonærer: 

  • Anne Marit og Alwyn Viljoen i Operasjon Mobilisering
  • Lill og Neville Muir i Internasjonal Døvemisjon (DMI – Deaf Ministries Internastional)

Disse støttes med frivillige gaver.

Misjonskontakt: Gro Løyning 97721173