Frikirkens verdensvide oppdrag

Frikirkens misjonsarbeid er satsing overfor folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2016 hadde Frikirkens misjonsarbeid 100-årsjubileum. Da ble det feiret at det var 100 år siden pionermisjonærene Anna og Ole A. Sommernes startet arbeid i Ankang i Kina.

I 2017 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Mali, Israel og flere steder i Midtøsten. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

Frikirken – med evangeliet til de unådde

Vi har bønneansvar for

  • Ruth Kari og Knut Ola Topland i Japan
  • Andy Ball og Daisy Salway i Out Reach senteret i Tel Aviv
  • Tor Arne Grimstad som nå arbeider for Israelsmisjonen i Haifa
  • Et ektepar i Sentral-Asia
  • Sat7

I tillegg ber vi for

  • Anne Marit og Alwyn Viljoen i Operasjon Mobilisering
  • Lill og Neville i Internasjonal døvemisjon (DMI – Deaf Ministries International)

Ordningen i kirkesamfunnet er at det overføres et beløp pr medlem fra menighetens budsjett til vårt felles misjonsarbeid. Vi har en misjonssøndag i november hvert år for å samle inn midler til misjonen.

For mer informasjon: se www.frikirken.no 

 

Misjonskontakt: Gro Løyning 97 72 11 73